เข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถ download คู่มือการใช้งาน ได้ที่ URL
http://thaisamsunglife.co.th/c_service_claim.php?p=2&code=service_his
Please click here...
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสินไหม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-2245 กด 2 หรือ 02-716-5180
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
หมายเหตุ : รองรับ Web Browser "Internet Explorer" Version 8 เป็นต้นไป หรือ "Google Chrome" Version 49 เป็นต้นไป

Username :
Password :